phong thủy huyền không
Xem tuổi cất nhà:

Xem tuổi cất nhà:

17/10/2016   393 lượt xem
Xem tuổi cất nhà: □ Bảng tra tìm Cung Phi và mạng Cốt Tinh theo nãm sinh Dýõng Lịch + Cột 1 cho biết nãm sinh Dương lịch + Cột 2 cho biết nãm sinh Âm lịch + Cột 3 cho biết cung phi của phái Nam( đàn ông) + Cột 4 cho biết cung phi của phái nữ ( đàn bà) + Cột 5 cho biết mạng cốt tinh
Huỳnh Tuyền

Huỳnh Tuyền

02/06/2016   1667 lượt xem
Huỳnh Tuyền Tam hợp thủy pháp chi bát sát hoàng tuyền thủy Kinh vân: - Khảm long, Khôn thố, chấn san hầu - Tốn kê, Càn mã, Đoài xà đầu - Cấn hổ, Ly trư vi sát diệu - Trạch mộ phùng chi nhất thời hưu - Hoán ngôn chi khảm long kị thần thú thủy lai. Khôn long kị mão thủy lai. Chấn long kị thân thủy lai. Tốn long kị dậu thủy lai. Càn long kị ngọ thủy lai. Đoài long kị tị thủy lai. Cấn long kị dần thủy lai. Ly long kị hợi thủy lai, thị bát quái đích ác diệu thủy tối kị chi xử, hiện đại tam...
Thành môn quyết

Thành môn quyết

02/06/2016   571 lượt xem
THÀNH MÔN QUYẾT Đàm Dưỡng Ngô giải thích trong Huyền Không bổn nghĩa câu của thanh nang áo ngữ:”bát quốc thành môn tỏa chánh khí”.
Tam nguyên cửu vận

Tam nguyên cửu vận

02/06/2016   634 lượt xem
CỮU VẬN Tam Nguyên gồm: Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên. Mỗi nguyên lại chia làm 3 vận.Nên gọi là Cữu Vận. Mỗi vận là 20 năm - Thượng Nguyên gồm: Vận 1, 2, 3. Tổng cộng là 60 năm - Trung nguyên gồm : Vận 4, 5, 6. Tổng cộng 60 năm - Hạ nguyên gồm : Vận 7, 8, 9. Tổng cộng 60 năm Tổng 3 nguyên là 180 năm. Hết hạ nguyên lại tới thượng nguyên. Chúng ta đang sống trong hạ nguyên; - Vận 7 từ 1984 đến 2003 ...
Các trường phái phong thủy

Các trường phái phong thủy

02/06/2016   609 lượt xem
Đầu tiên nói về *** LOAN ĐẦU TỨC HÌNH THẾ. - Phái Hình thế tiên phong bởi tổ sư Quách Phác, người khởi xướng cho môn phái hình thế. Chủ trương phái này chú trọng rất nhiều hình thế của cuộc đất, căn cứ vào hình thế của các bộ phận long - huyệt - sa - thuỷ - hướng đi đến, để luận cát hung. Hình thế phải phân chia ra làm 3 tiểu môn phái là Phái Loan đầu, Phái Hình tượng và Phái Hình pháp. 3 tiểu môn Phái này hỗ trợ cho nhau, khó có thể phân chia rạch ròi.
LƯỜNG THIÊN XÍCH

LƯỜNG THIÊN XÍCH

02/06/2016   565 lượt xem
LƯỜNG THIÊN XÍCH Huyền Không phân bố 9 con số của Lạc Thư theo một quỷ đạo cố định, có tên là Lường Thiên Xích. Gọi là Lượng Thiên Xích vì nó được coi là một cây thước[Xích] để đo lường [Lượng] vận trời [Thiên]. Lường Thiên Xích còn được gọi là Cửu Tinh Đãng Quái, hay là thứ tự di chuyển của Cửu Tinh trong Lạc Thư.