Đạo mẫu
Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc

Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc

18/05/2016   864 lượt xem
CÁC NGÀY TIỆC Đại Tiệc Tứ Phủ Trong Năm : -Tháng Giêng: Ngày 6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên Ngày 17/1: Tiệc Cô Tân An Ngày 20/1: Ngày Nhà Trần Ra Quân
Đạo mẫu Việt Nam - Nguyên tắc chung trong hầu đồng ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn

Đạo mẫu Việt Nam - Nguyên tắc chung trong hầu đồng ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn

18/05/2016   540 lượt xem
1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Giá Mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống; giá Mẫu đệ tam lễ hương chín. 2. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, Mẫu Địa, Mẫu Cửu, công đồng thánh Mẫu Trong hầu đồng không có hầu Phật, vua cha Ngọc Hoàng và công đồng thánh Mẫu. 3. Áo bản mệnh và khăn phủ diện
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU

NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU

18/05/2016   571 lượt xem
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU 1. Tứ phủ Là bốn phủ gồm thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, nhạc phủ. Thiên phủ (trên trời) gồm 3 cõi vô sắc giới, sắc giới, dục giới Cõi vô sắc giới là cõi tối thượng của thiên phủ, hoàn toàn thanh tịnh. Cõi sắc giới cai quản về vật chất Cõi dục giới cai quản về nòi giống, tình dục. Mỗi một cõi đều có 1 vị vua cai quản. cai quản cả 3 cõi là vua cha Ngọc Hoàng.
Giới Thiệu Về Đạo Mẫu Việt Nam

Giới Thiệu Về Đạo Mẫu Việt Nam

18/05/2016   579 lượt xem
NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐẠO MẪU 1. Tứ phủ Là bốn phủ gồm thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, nhạc phủ. Thiên phủ (trên trời) gồm 3 cõi vô sắc giới, sắc giới, dục giới Cõi vô sắc giới là cõi tối thượng của thiên phủ, hoàn toàn thanh tịnh. Cõi sắc giới cai quản về vật chất Cõi dục giới cai quản về nòi giống, tình dục.