Bài viết

Sai lệch thông tin trên sổ đỏ: Xử lý thế nào?

Do sơ suất, một số cá nhân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ bị sai lệch thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ so với hộ khẩu và CMND. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền để giải quyết trường hợp này và thủ tục đính chính ra sao?
Cách xử lý sai lệch thông tin trên sổ đỏ
Sai lệch thông tin trên sổ đỏ: Xử lý thế nào?

 

Quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận) đã cấp như sau: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
  • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.

Hồ sơ đề nghị đính chính Giấy chứng nhận

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Đơn đề nghị đính chính;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Các giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch (hộ khẩu, CMND).
 

sai lech thong tin tren so do xu ly the nao

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Khoản 1, Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 theo VnExpress